Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych

Ekonomia i finanse

Informacje

Praktyczne obrusy ogrodowe

Pomimo znaczącej liczby na rynku wydawniczym publikacji dotyczących rozwoju skupisk, relatywnie niewiele miejsca poświęcono zagadnieniu umiędzynarodowienia Praktyczne obrusy ogrodowe klastrów gospodarczych. Dotychczas nie zwrócono dostatecznej uwagi na możliwość zastosowania metod i narzędzi teorii biznesu...

Cena: 46,41
Dostępność: dostępny od ręki