Czy można usprawiedliwić podatki ?

Eseje

Informacje

samsonite vader

\"Tomasz Sommer w brawurowy sposób udowadnia, że nie ma zobiektywizowanych sposobów uzasadniania danin publicznych. Dokonany przez niego przegląd rozwiązań samsonite vader w tym zakresie upewnia nas, że każdorazowo mamy do czynienia z pozorami jedynie racjonalizacji żądań stawianych przez państwo....

Cena: 19,40
Dostępność: dostępny do tygodnia