Gleby pólnocno zachodniej części Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Monografia stanowi rodzaj syntezy badań prowadzonych przez Zakład Gleboznawstwa UMCS na Spitsbergenie w cišgu 20 lat (198602006). Genezę, rozmieszczenie i wła?ciwo?ci mineralogiczne, fizyczne i chemiczne gleb północno-zachodzniej czę?ci Ziemi Wedela Jarlsberga poprzedza charakterytyka...

Cena: 24,84
Dostępność: dostępny od ręki