Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I Komentarz do art.1-103; Tom II Komentarz do art.104-269

E-książki

Informacje

Dwutomowy komentarz w sposób kompleksowy i wyczerpujący przedstawia zagadnienia procedury administracyjnej, które zostały uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego. Publikacja została poszerzona o najnowsze poglądy doktryny, literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo Trybunału...

Cena: 191,73 199,24 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie