Mecenat artystyczny biskupów wrocławskich w dobie reformacji i potrydenckiej odnowy Kościoła (1520-1609)

Kultura i sztuka

Informacje

Tematem rozprawy jest mecenat biskupów wrocławskich w dobie reformacji i potrydenckiej odnowy Kościoła, zamknięty w ramach czasowych lat 1520-1609. Podstawowym zadaniem dysertacji było uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy o zakresie fundacyjnej działalności wrocławskich biskupów,...

Cena: 45,36
Dostępność: dostępny do tygodnia