Niedobrani sojusznicy

Historia

Informacje

hurtownia jola

Kulisy nierównej dyplomatycznej gry...Po wznowieniu oficjalnych stosunków między USA a ZSRR w 1933 roku i w czasie całej prezydentury hurtownia jola Franklina D. Roosevelta, wyjątkowo ważną i trudną funkcję pełniło pięciu pierwszych ambasadorów Stanów Zjednoczonych w Związku Radzieckim. William...

Cena: 43,12
Dostępność: dostępny od ręki