Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Streszczenie, analiza, interpretacja

Opracowania

Informacje

Szczegółowe i obszerne streszczenie, dokładna analiza.Charakterystyka postaci.Przynależność gatunkowa epos, cechy charakterystyczne.Problematyka utworu sprawa narodowowyzwoleńcza; symbole świadczące o polskości; obraz Soplicowa jako małej ojczyzny; tradycje i obyczaje; szlachta...

Cena: 3,71 4,25 zł
Dostępność: dostępny od ręki