Sejmiki mazowieckie wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej w latach 1661-1665

Historia

Informacje

Sejmiki mazowieckie przez wiele dziesięcioleci, nie stanowiły w polskiej historiografii popularnego tematu badawczego. W ostatnich latach ta tendencja uległa zmianie. Pojawiły się opracowania, pogłębiające naszą wiedzę w kwestii postaw przyjmowanych przez szlachtę mazowiecką, wobec...

Cena: 32,80
Dostępność: dostępny od ręki