Szkoła na klarnet 1 PWM

Gimnazjum

Informacje

Zamierzeniem moim było opracowanie takiej szkoły, która by w początkach nauki nie była zbyt trudna, a jednocześnie zawierała materiał muzyczno-dydaktyczny niezbędny do właściwego i systematycznego opanowania instrumentu oraz kształtowania wrażliwości muzycznej ucznia. Starałem się...

Cena: 42,53
Dostępność: dostępny od ręki